Skip to Content
[Page Content]

Going Green With E-Sample Ballot

Hãy ghi danh và xem Lá Phiếu Mẫu Bằng Điện Tử của quý vị ngay hôm nay!

Lá Phiếu Mẫu Bằng Điện Tử chỉ là phiên bản bằng điện tử của lá phiếu mẫu gởi đến quý vị qua email. Cử tri nào muốn ghi danh nhận Lá Phiếu Mẫu Bằng Điện Tử có thể làm bằng cách bấm vào phần nối kết bên dưới. Sau khi ghi danh, quý vị sẽ nhận được email có phần nối kết đến Lá Phiếu Mẫu Bằng Điện Tử của quý vị trong khoảng thời gian từ 30 đến 40 ngày trước mỗi kỳ bầu cử có liên quan đến quý vị.

Những chi tiết trong email gởi đến quý vị sẽ bao gồm Lá Phiếu Mẫu Bằng Điện Tử, địa điểm phòng phiếu của quý vị và những chi tiết hữu ích khác về bầu cử.

Những cử tri nào ghi danh nhận Lá Phiếu Mẫu Bằng Điện Tử sẽ không còn nhận được lá phiếu mẫu in trên giấy gởi đến địa chỉ nhà của họ nữa.

Những Lợi Ích của Lá Phiếu Mẫu Bằng Điện Tử:

  • Quý vị nhận được lá phiếu mẫu nhanh hơn!
  • Quý vị có thể vào xem lá phiếu mẫu ở bất cứ đâu qua email!
  • Giúp bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí in ấn và gởi thư!
[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.