Skip to Content
[Page Content]

Ang resulta sa kinagabihan ng halalan ay bahagi lamang ng opisyal na resulta ng canvass at hindi dapat na ituring na pangwakas na opisyal na resulta ng halalan. Ang pinakabagong resulta ng halalan ay may tatak ng oras. Repasuhing maiigi ang tatak na oras tuwing titingnan ang mga resulta. Kung hindi nagbabago ang resulta, maaaring kailangang i- "Reload o Refresh" ang pahina. 

Ang pagganap ng alinmang on-line server ay maaaring bumagal sa ilalim ng mabigat na trapiko ng pagkarga. Ang pagganap ng on-line server ay hindi paglalarawan ng estado ng nagtatalang kompyuter. BABALA: Ang ilang browser ay maaaring mangailangan ng espesyal na pagaayos para makuha ang pinakahuling pagbilang. Dapat basahin ang Importanteng Impormasyon Tungkol sa Inyong Browser.

[Original Content]