Skip to Content
[Page Content]

Video Hướng Dẫn

Dưới đây là một số video về hướng dẫn. Hãy bấm vào một hình nhỏ để xem đoạn video của phần đó. Muốn xem phụ đề, bấm vào nút "CC" ở góc dưới bên phải của phim video.

video

Ghi Danh Đi Bầu

video

Bầu Bằng Thư

video

Bầu Tại Phòng Phiếu

video

Bầu Tạm Thời

video

Lá Phiếu Của Tôi Thế Nào

 
[Original Content]