Skip to Content
[Page Content]

Thông Tin về Dự Luật:

Một biện luận/bác bỏ là báo cáo viết ra để bày tỏ sự ủng hộ hoặc chống lại của một người đối với những dự luật lá phiếu nào đó.

Bất cứ ai cũng có thể nộp bản văn bác bỏ miễn sao đáp ứng những đòi hỏi và nộp đúng hạn, mà có thể tìm thấy trong Cẩm Nang Ứng Cử Viên & Hướng Dẫn Nguồn Giúp Đỡ ở trangKỳ Bầu Cử Sắp Tớ

Mẫu:

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.