Skip to Content
[Page Content]

Woman Holding Vote Pin

Quận Los Angeles hết sức nỗ lực trong việc tìm những địa điểm có thể làm phòng phiếu đáp ứng nhu cầu của cử tri về phương tiện bầu cử. Để trợ giúp cử tri tốt hơn về vấn đề phương tiện bầu cử, do đó tất cả các phòng phiếu đều được đánh dấu là có phương tiện bầu cử dễ dàng.

Trợ Giúp về Phương Tiện Bầu Cử tại Phòng Phiếu

  • Phòng Bầu Lá Phiếu Bằng Âm Thanh
  • Bỏ Phiếu Bên Ngoài Phòng Phiếu
  • Bút InkaVote dễ sử dụng
  • Bút lông đen 20/20
  • Kiếng lúp
  • Nhân viên phòng phiếu sẽ trợ giúp từng bước trong tiến trình bầu cử
  • Đường dốc ra vào bằng nhôm tháo ráp được (không phải tất cả các nơi đều có)
  • Phòng phiếu có lối ra vào cho xe lăn
  • Bảng chỉ dẫn chỗ đậu xe cho người khuyết tật

Có Thắc Mắc?

Muốn biết thêm chi tiết, xin xem trong Phương Tiện Bầu Cử Cho Người Khuyết Tật hoặc đọc tài liệu này: Bầu Cử là Quyền Của Quý Vị--Hướng Dẫn Bầu Cử dành cho Cử Tri có Nhu Cầu Đặc Biệt.

Để tìm phòng phiếu của quý vị, hãy vào phần Tìm Phòng Phiếu.

Quý vị có thấy phòng phiếu của mình dán nhãn sai về phương tiện sử dụng không? Chúng tôi cần sự góp ý của quý vị và chúng tôi sẽ làm việc cùng với quý vị để thăm dò ý kiến lại và xem xét lại phòng phiếu của quý vị. Xin liên lạc với Nelson Fernandez tại số (562) 462-2894 hoặc điền vào Đơn Xin Phương Tiện Bầu Cử Trong Mạng Điện Toán.

[Original Content]