Skip to Content
[Page Content]

Giới Thiệu Về

Man at Polls With Vote Sign

Phòng phiếu là địa điểm để cử tri đến bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử. Nơi này được trang bị với các buồng bỏ phiếu riêng biệt và kín đáo, với các tài liệu bầu cử và vật dụng trợ giúp bầu cử. Các phòng phiếu có nhân viên phòng phiếu là những người có thể giúp quý vị trong lúc bỏ phiếu.

Quý vị có thể tìm thấy phòng phiếu của mình ở trang bìa của Lá Phiếu Mẫu Chính Thức, trong phần nối kết đến Lá Phiếu Mẫu Bằng Điện Tử của quý vị hay bằng cách tìm trong phần tìm phòng phiếu.

Các phòng phiếu thường mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối tại nhiều địa điểm trong khắp Quận Los Angeles vào Ngày Bầu Cử.

Tìm phòng phiếu của quý vị ở đây: Tìm Phòng Phiếu

Quý vị cần phải đem theo những gì khi đến phòng phiếu vào Ngày Bầu Cử?

  • Lá Phiếu Mẫu Chính Thức
  • Lá Phiếu Bầu Bằng Thư nếu quý vị là cử tri Bầu Bằng Thư
  • Nếu quý vị là công dân hoặc cử tri mới không ghi rõ số bằng lái khi ghi danh bầu cử thì phải mang theo Thẻ Căn Cước Có Hình, hóa đơn tiện ích, hoặc giấy chứng có tên và địa chỉ cư ngụ của quý vị do chính quyền cấp cho.
[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.