Skip to Content
[Page Content]

Bỏ Phiếu Sớm

Early Voting

Bỏ phiếu sớm thì tiện lợi, dễ dàng và được bắt đầu 29 ngày trước Ngày Bầu Cử. Các Cử Tri không phải đợi đến Ngày Bầu Cử để đi bỏ phiếu. Mọi cử tri đã ghi danh trong Quận Los Angeles đều có thể đi bỏ phiếu sớm.

Norwalk HQ:

12400 Imperial Hwy.

Third Floor, Room 3002

Norwalk, CA 90650

Liên lạc văn phòng Norwalk tại số 1(800) 815-2666 để xác định giờ làm việc.

Có Sẵn Bầu Cử Sớm Cuối Tuần

TỔNG TUYỂN CỬ THỨ BA, NGÀY 6 THÁNG MƯỜI MỘT, 2018

Tìm địa điểm bỏ phiếu gần nhất

Chúng tôi đang cung cấp cho cử tri cơ hội bỏ phiếu sớm vào cuối tuần trước kỳ Bầu Cử Đặc Biệt vào ngày 3 tháng Tư. Tất cả cử tri hội đủ điều kiện để tham gia cuộc bầu cử này có thể đến bất kỳ địa điểm bỏ phiếu sớm nào và bỏ phiếu.

Những Điều Quan Trọng để Biết Trước Khi Đến:

  1. Các địa điểm này cũng là các địa điểm nộp lại lá phiếu. Nếu quý vị có lá phiếu Bầu bằng Thư rồi thì quý vị không phải chờ đợi để sắp hàng
  2. Quý vị sẽ không sử dụng hệ thống bút đánh dấu ink-a-vote được dùng tại địa điểm phòng phiếu. Quý vị sẽ tô kín những chọn lựa của quý vị trên lá phiếu Bầu bằng Thư
  3. Nếu quý vị sắp hàng trước 4 giờ chiều quý vị sẽ có thể bỏ phiếu.
  4. Nếu quý vị bỏ lỡ hạn chót ghi danh cho kỳ bầu cử này quý vị sẽ vẫn có thể bỏ phiếu. Theo luật Bầu Cử của California,Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện (CVR) cho phép cử tri tương lai ghi danh có điều kiện và bỏ một lá phiếu tạm thời.

Các Địa Điểm Bỏ Phiếu Sớm Cuối Tuần


*Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện (CVR) sẽ có sẵn tại mỗi địa điểm
Địa Điểm Đậu Xe
Thư viện Đông Los Angeles
4837 E. 3rd St.
Los Angeles, CA 90022
Phòng đa năng
Bãi đậu xe có thể truy cập phía nam của thư viện ngoài Civic Center Way.
Trung tâm cộng đồng Jackie Robinson
1020 N. Fair Oaks Ave.
Pasadena, CA 91103
Phòng đa năng 400
Chỗ đỗ xe ở phía trước tòa nhà.
Thư viện sân thượng nhìn ra hồ
12002 Osborne St.
Sylmar, CA 91342
Phòng họp
Nhập bãi đỗ xe thư viện ngoài khơi Osborne St.
Thư viện công cộng Lancaster
601 W. Lancaster Blvd.
Lancaster, CA 93534
Phòng Ana Davis
Đậu xe ở phía sau thư viện.
Cao đẳng thành phố Long Beach
4901 E. Carson St.
Long Beach, CA 90808
LAC Campus Room T1300
Gara đậu xe ngoài đường Clark Ave. (phía nam E. Carson St.).
Registrar-Recorder/County Clerk
12400 Imperial Hwy.
Norwalk, CA 90650
Tầng 3
Chỗ đỗ xe ở phía trước tòa nhà.
Thư viện West Covina
1601 W. Covina Pkwy.
West Covina, CA 91790
Phòng đa năng
Chỗ đỗ xe cho người khuyết tật ở bãi đỗ xe phía Tây Bắc.
Cao đẳng West Los Angeles
9000 Overland Ave.
Culver City, CA 90230
Phòng Mỹ thuật 103
Cơ cấu bãi đậu xe phía Nam (cấp độ 2) ra khỏi Albert Vera Dr. "A Street".
Thư viện vùng West Valley
19036 Vanowen St.
Reseda, CA 91335
Phòng họp
Lối vào bãi đỗ xe của Vanalden Ave.
Thư viện Willowbrook
11737 Wilmington Ave.
Los Angeles, CA 90059
Phòng họp
Bãi đậu xe thư viện có mái che ngoài đường E. 118th St.
[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.