Skip to Content
[Page Content]

RR/CC chân thành cám ơn sự tận tâm của tất cả các nhân viên phòng phiếu Quận L.A. làm việc vào ngày và trước Ngày Bầu Cử. Chúng tôi luôn luôn cố gắng để giúp cho tiến trình làm tình nguyện viên được tốt hơn và dễ dàng hơn. Xin cho chúng tôi biết sự nhận xét về kinh nghiệm của quý vị bằng cách điền vào bản thăm dò ý kiến bằng giấy đã được gởi đến quý vị sau mỗi kỳ bầu cử.

Báo Cáo Phân Tích Thăm Dò Ý Kiến Nhân Viên Phòng Phiếu

[Original Content]