Skip to Content
[Page Content]

Những Thắc Mắc Thông Thường về Phòng Phiếu

Phòng phiếu là gì?

Phòng phiếu là nơi cử tri đến bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử.

Có những đòi hỏi gì để thực hiện một phòng phiếu không?
    Để tình nguyện cho mượn nơi cư ngụ hoặc cơ sở kinh doanh của quý vị làm phòng phiếu, cơ sở đó phải:
  • Rộng ít nhất là 15 nhân 20 thước vuông(square feet)
  • Có đủ chỗ đậu xe
  • Có đường dốc ra vào và chỗ đậu xe cho người khuyết tật
  • Có phòng vệ sinh để sử dụng tại địa điểm bỏ phiếu
  • Có khu vực đóng kín (đủ) đèn sáng và sưởi ấm thích hợp
  • Có 1 đến 2 cái bàn và 4 đến 6 cái ghế
  • Có ô cắm điện cho Máy Đọc Lá Phiếu
  • Địa điểm phòng phiếu có thể sử dụng từ 6 giờ sáng đến 9 giờ 30 tối (khoảng chừng) trong Ngày Bầu Cử
Giờ làm việc như thế nào?

Nhân viên phòng phiếu phải có mặt tại địa điểm từ 6 giờ sáng đến khoảng 9 giờ 30 tối trong Ngày Bầu Cử.

Cần phải có những gì để làm phòng phiếu?

Mỗi phòng phiếu phải có 1-2 cái bàn và khoảng 4 cái ghế, phải có đường ra vào dễ dàng cho cử tri khuyết tật ngoài sưởi, điện, và phòng vệ sinh dành cho nhân viên phòng phiếu.

Làm phòng phiếu có được những lợi ích gì?

Trong vai trò là chủ địa điểm phòng phiếu, quý vị đang giúp các cử tri trong cộng đồng của quý vị thực hiện quyền hiến định về bầu cử của họ và lãnh được $25.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.