Skip to Content
[Page Content]

Bầu Cử Mô Phỏng của Quận LA

new ballot marking device


Lưu Nhớ Thời Điểme

Ngày 28-29 Tháng Chín từ 10 GIỜ SÁNG đến 4 GIỜ CHIỀU

Bầu cử tại Quận L.A. sẽ sớm thay đổi, và chúng tôi muốn quý vị biết rõ về điều ấy.

Văn phòng của chúng tôi đang hợp tác với 50 địa điểm trên toàn Quận và mời gọi mọi người trải nghiệm hệ thống mới về bầu cử, Giải Pháp Bầu Cử cho Mọi Người.

Chúng tôi đang duy trì để việc này được đơn giản và vui nhộn, không có những phần tranh cử thực sự của các kỳ bầu cử trong quá khứ hoặc tương lai. Mà quý vị sẽ bỏ phiếu cho những điều như đội thể thao, công viên hoặc địa điểm âm nhạc yêu thích của quý vị!

Các Giới Nổi Tiếng, Giải Thưởng Tặng Quà và Nhiều Hơn Nữa

Địa điểm chọn lọc sẽ có trực tiếp các DJ (người để nhạc thâu sẵn), các nhân vật nổi tiếng gây bất ngờ, các xe thực phẩm và cơ hội giành được những trải nghiệm của L.A. như là: vé xem trận đấu của các đội thể thao chuyên nghiệp, các công viên giải trí, gặp gỡ và chào hỏi những giới nổi tiếng và nhiều hơn nữa!mock vote center locator


Thử nghiệm Lá Phiếu Mẫu Tương Tác mới

Thực hiện các lựa chọn của quý vị trước khi đến trung tâm bầu cử mô phỏng

Interactive Sample Ballot

Bất cứ ai cũng có thể bỏ phiếu trong kỳ Bầu Cử Mô Phỏng, dù quý vị 10 tuổi hoặc 110 tuổi.Đây là Bầu Cử trong năm 20201,000 trung tâm bầu cử. 11 ngày. Bỏ phiếu bất cứ nơi nào.Những Gì Đang Thay Đổi

Vào năm 2020, Quận sẽ giới thiệu hệ thống bầu cử mới, Giải Pháp Bầu Cử cho Mọi Người. Hệ thống này được thiết kế theo cách tùy chỉnh chỉ dành cho cử tri Quận L.A. - hãy xem:

Vote Center BMD

Thiết Bị Đánh Dấu Lá Phiếu

Những lợi ích của công nghệ cho một trải nghiệm bỏ phiếu dễ dàng và dễ tiếp cận - với một lá phiếu bằng giấy.
Tìm hiểu thêm

Vote Center ISB

Lá Phiếu Mẫu Tương Tác

Một phương cách thuận tiện để tăng tốc tiến trình bỏ phiếu cho phép cử tri thực hiện các lựa chọn của họ trước khi đến một trung tâm bầu cử.
Tìm hiểu thêm

Vote Center ePollbook

Danh Sách Cử Tri Dạng Điện Tử

Một phương cách hiện đại để làm thủ tục vào cửa và cập nhật sự ghi danh của quý vị tại bất cứ trung tâm bầu cử nào trong Quận.
Tìm hiểu thêmNói với Cộng Đồng Của Quý Vị

Tải xuống và phân phối các tài liệu dưới đây đến cộng đồng của quý vị!

[Original Content]