Skip to Content
[Page Content]

วิดีโออธิบาย

ด้านล่างคือวิดีโออธิบายบางวิดีโอ คลิกที่รูปขนาดเล็กเพื่อชมวิดีโอ สำหรับคำบรรยาย ให้คลิกที่ปุ่ม "CC" ที่อยู่มุมด้านล่างทางขวามือของตัวเล่นวิดีโอ

video

การลงทะเบียนเพื่อออกเสียงเลือกตั้ง

video

ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์

video

ออกเสียงลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง

video

การลงคะแนนเสียงชั่วคราว

video

เกิดอะไรขึ้นกับบัตรลงคะแนน

 
[Original Content]