Skip to Content
[Page Content]

ผลในคืนวันเลือกตั้งเป็นผลลัพธ์การนับคะแนนกึ่งเป็นทางการซึ่งไม่ควรพิจารณาเป็นผลคะแนนอย่างเป็นทางการ ข้อมูลใหม่ของผลการเลือกตั้งจะถูกลงเวลาไว้ เช็คข้อมูลที่ลงเวลาไว้อย่างระวังทุกครั้งที่ท่านดูผล ถ้าผลคะแนนไม่ได้เป็นครั้งล่าสุด อาจจะต้องทำการ "Reload หรือ Refresh" the page. 


ประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์เน็ตอาจช้าลงเนื่องจากมีผู้ใช้งานจำนวนมาก อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์เน็ตจะไม่มีผลกระทบกับสถานะของเครื่องนับคะแนน คำเตือน: เว็บบราวเซอร์บางตัวอาจต้องการการตั้งค่าพิเศษเพื่อสามารถแสดงผลล่าสุด ท่านต้องอ่าน ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเว็บบราวเซอร์ของท่าน

เขตโรงเรียนร่วม Las Virgenes (การเลือกตั้ง 11/3/15)

เพื่อดูผลการเลือกตั้งสำหรับเขตโรงเรียนร่วม Las Virgenes ในเขตอำนาจศาลของมณฑล Ventura เมืองWestlake Villiage และ เมือง Calabasas ดูที่ข้างล่างนี้:

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.