Skip to Content
[Page Content]

Paano Bumoto sa Pamamagitan ng Koreo

new logoAng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo ay Bago at Pinagbuti

Ang lahat ng mga botante ng pagboto sa pamamagitan ng koreo ay makakatanggap ng binago ang disenyo na mga materyales ng pagboto sa pamamagitan ng koreo para sa Ika-6 ng Nobyembre, 2018 na Pangkalahatang Halalan. .


Ano ang Bago?
Bagong mga balota, sobre, pangsekretong sisidlan at hindi kailangan ang selyo!

new vote by mail materials

Alamin ang Katotohanan
Tingnan, i-download at ipamahagi ang aming bagong papel ng dapat malaman at mga FAQ ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo.
Bagong Papel ng Dapat Malaman ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo
Madalas na Tanunging mga Katanungan


Playlist ng Video ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo
Tingnan, i-download at ipamahagi sa iyong mga plataporma ng sosyal na media!
Huwag kaming kalimutang i-tag sa @lacountyrrcc.


 


Gusto mo bang maging botante ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo?
Ang paghiling ng isang balota ng VBM ay mabilis at madali. Mag-aplay online ngayon. .

[Original Content]

New Vote By Mail