Skip to Content
[Page Content]

Magkano ang Kinikita ng mga Manggagawa sa Botohan?

Ang mga manggagawa sa botohan ay maaaring kumita ng halagang nasa pagitan ng $80 at $175 para sa pagtatrabaho sa Araw ng Halalan. Ang mga estudyanteng manggagawa sa botohan ay tumatanggap ng hanggang $105. 

 • Ang mga inspektor ay maaaring kumita ng hanggang $175 para sa pagtatrabaho sa Araw ng Halalan:
  • $25 para sa pagdalo sa 2.5-oras na personal na pagsasanay at pagkumpleto ng online na pagsasanay ng Inspektor.
  • $50 para sa pagkuha at pagbaba ng mga gamit at kagamitan sa pagboto sa lugar ng botohan bago ang at sa Araw ng Halalan
  • $100 para sa pagtatrabaho sa Araw ng Halalan
 • Ang mga klerk ay maaaring kumita ng hanggang $105 para sa pagtatrabaho sa Araw ng Halalan:
  • $25 para sa pagdalo sa isang dalawang-oras na pagsasanay.
  • $80 para sa pagtatrabaho sa Araw ng Halalan.

Kailan Nakukuha ng mga Manggagawa sa Botohan ang Suweldo sa Kanila?

Maaaring asahan ng mga manggagawa sa botohan na matanggap ang mga tseke ng bayad sa kanila mga apat hanggang anim na linggo pagkaraan ng Araw ng Halalan.

Ano ang Bayad para sa Pagboluntaryo ng isang Lugar ng Botohan?

Ang bayad para sa pagboluntaryo ng isang pasilidad bilang lugar ng botohan ay $25 bawat presinto.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.