Skip to Content
[Page Content]

Bỏ Phiếu Sớm

Early Voting

Bỏ phiếu sớm thì tiện lợi, dễ dàng và được bắt đầu 29 ngày trước Ngày Bầu Cử. Các Cử Tri không phải đợi đến Ngày Bầu Cử để đi bỏ phiếu. Mọi cử tri đã ghi danh trong Quận Los Angeles đều có thể đi bỏ phiếu sớm.

Norwalk HQ:

12400 Imperial Hwy.

Third Floor, Room 3002

Norwalk, CA 90650

Liên lạc văn phòng Norwalk tại số 1(800) 815-2666 or (562) 466-1323 để xác định giờ làm việc.

Bỏ Phiếu Sớm vào dịp Cuối Tuần

Xem các Địa Điểm Bỏ Phiếu Sớm

Hai (2) tuần lễ cuối trước Ngày Bầu Cử, Trụ Sở Chính của chúng tôi tại Norwalk mở cửa từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Cho kỳ Tổng Tuyển Cử ngày 8 Tháng Mười Một, 2016 trụ sở của chúng tôi cung cấp thêm năm (5) địa điểm Bỏ Phiếu Sớm bổ sung vào hai (2) dịp cuối tuần trước Ngày Bầu Cử.

Các cử tri đã ghi danh đều có thể ghé đến bất cứ một trong các địa điểm này.

Early Voting

Tổng Tuyển Cử ngày 8 Tháng Mười Một - Tờ Rơi quảng bá Bỏ Phiếu Sớm vào dịp Cuối Tuần

Xem các Địa Điểm Bỏ Phiếu Sớm
West Covina City Hall

1444 W. Garvey Ave. S

West Covina,CA 91790

Hours:8am-4pm

West Los Angeles College

9000 Overland Ave.

Culver City, CA 90230

Hours:8am-4pm

North Hollywood Regional Library

5211 Tujunga Ave.

North Hollywood, CA 91601

Hours:8am-4pm

El Camino College

16007 Crenshaw Blvd.

Torrance, CA 90506

Hours:8am-4pm

Antelope Valley College

3041 W. Ave. K

Lancaster, CA 93536

Hours:8am-4pm

Back To Top

Tại sao quý vị nên bầu sớm?

  • Khỏi phải xếp hàng dài trong Ngày Bầu Cử!
  • Không cần phải vội vã từ chỗ làm việc đến phòng phiếu vào Ngày Bầu Cử.
  • Không cần phải lo lắng về việc gởi Lá Phiếu Bầu Bằng Thư cho kịp thời hạn.
[Original Content]