Skip to Content
[Page Content]

Maagang Pagboto

Early Voting

Ang Pagboto ng maaga ay maginhawa, madali at naguumpisa 29 na araw bago ang Araw ng Halalan. Ang mga Botante ay hindi kailangang maghintay sa Araw ng Halalan para ipatala ang kanilang balota. Lahat ng rehistradong mga botante sa County ng Los Angeles ay maaring bumoto ng maaga.

Norwalk HQ:

12400 Imperial Hwy.

Third Floor, Room 3002

Norwalk, CA 90650

Makipag-ugnayan sa tanggapan sa Norwalk, sa telepono 1(800) 815-2666 o (562) 466-1323 para alamin ang mga oras ng trabaho.

Pagboto ng Maaga sa katapusan ng linggo

Tingnan Ang Mga Lugar ng Maagang Pagboto

Ang Punong Tanggapan ng Norwalk ay bukas sa dalawang (2) katapusan ng linggo bago ang Araw ng Halalan mula ika 8 ng umaga hanggang ika-4 ng hapon.

Para sa Pangkalahatang Halalan ng ika-8 ng Nobyembre, 2016 ang aming Kagawaran ay naglalaan ng limang (5) karagdagang mga lugar ng Maagang Pagboto para sa dalawang (2) katapusan ng linggo bago ang Araw ng Halalan.

Ang mga rehistradong botante ay maaaring magtungo sa alinman sa mga lokasyong ito.

Early Voting

Papel ng paunawa sa Maagang Pagboto sa Pangkalahatang Halalan ng ika-8 ng Nobyembre, 2016

Tingnan Ang Mga Lugar ng Maagang Pagboto
West Covina City Hall

1444 W. Garvey Ave. S

West Covina,CA 91790

Hours:8am-4pm

West Los Angeles College

9000 Overland Ave.

Culver City, CA 90230

Hours:8am-4pm

North Hollywood Regional Library

5211 Tujunga Ave.

North Hollywood, CA 91601

Hours:8am-4pm

El Camino College

16007 Crenshaw Blvd.

Torrance, CA 90506

Hours:8am-4pm

Antelope Valley College

3041 W. Ave. K

Lancaster, CA 93536

Hours:8am-4pm

Back To Top

Bakit dapat kang bumoto nang maaga?

  • Iwasan ang mga mahahabang linya sa Araw ng Halalan!
  • Hindi kailangang humangos palabas ng trabaho sa Araw ng Halalan upang makarating sa iyong lugar ng botohan.
  • Hindi kailangang mag-alaala tungkol sa pagpapadala sa tamang oras ng iyong Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo.
[Original Content]